Stavbrekkfonna har gått og vegen er ferdig fresa - i dag opnar Geirangervegen