Vegtrafikksentralen aust melder sundag at fylkesveg 51 Valdresflye er stengt på grunn av sterk vind.

Det blir gjort ei ny vurdering måndag morgon klokka 08.00 om vegen kan opnast att.

Valdresflye opna for sesongen fredag 1. april, og vegen er nattestengt mellom 20.00 og 08.00.