Gudbrandsdalsmusea skal gjera stas på frivillig innsats