Soleggen fjellstugu ynskjer seg sterkare fotfeste lokalt

foto