Nå kan flyktningbustader i Lom leigast ut til andre enn flyktningar og vanskelegstilte

foto