Eldars turtips: Høytjønnen

foto
Dette er den såkalla Slålibue, ei innsmogo som ikkje er enkel å finne. alle foto: Eldar Eggen Foto: Eldar Eggen