Vil byggje tømmerveg og snuplass

foto
Grunneigar Arne Hammer ønskjer å byggje landbruksveg og snuplass for tømmerdrift med avkøyring frå kommunal veg i bustadfeltet på Lalm. Foto: Arve Danielsen/arkiv