Eitt nytt smittetilfelle: – Kommunen opplever å ha kontroll