Småe stikkrenner vil skape auka flaumproblem

foto