I 2019 kjøpte Aaboen AS Nordberg skule i Skjåk. Dagleg leiar Stian Aaboen har ikkje angra ein dag på kjøpet. Mykje har vorte gjort på den nedlagte skulen, og Stian fortel at han har mange planar for framtida. Foto: Tom Erik Solstad

– Har ikkje angra ein dag på dette kjøpet

I april 2019 kjøpte Aaboen AS Nordberg skule i Skjåk. Sidan da har mykje skjedd i bygget, som har eit bruksareal på nesten 3.000 kvadratmeter.