Stortingsrepresentant stilte spørsmål om politiberedskapen i Lom og Skjåk: Sjå svaret frå justisminister Mæland

foto