foto
Det er solide stokkar Dag Lindvig har brukt i reisverket som den gamle låven skal stå på. Tømmeret har han saga sjølv, av krokete grantre frå eiga skog. – Krokete grantre er det ingen som vil ha. Eg vil vise at det går an å bruke det i byggjearbeid, seier Dag Lindvig. Her står han saman med dottera Ilse. Dette bygget med låven oppå skal huse fem «glasrom» av høg standard til overnatting. Foto: Arve Danielsen

Gamle hus på Stokstad skal bli hotell og restaurant med lokal mat og kulturprofil