Skifestivalen i Lom er godt i gang. Norsk fjellmuseum har fått besøk av seks kinesarar, blant anna ein av dei dyktigaste skijegerane frå Altayfjella.

Fredag morgon fekk kinesarane høve til å studere dei eldgamle skia arkeologane har funne i vår eigen fjellheim. Den eine skia vart funne i Lordalen i Reinheimen.

– Skia er 1300 år gamal og vart funne med delvis intakt binding. Den andre skia er heile 2800 år gamal, fortalde Espen Finstad, fylkesarkeolog i Oppland. Det var ei lydhøyr forsamling kinesarar som fylgde med i det som vart fortalt og synt fram.

Før den moderne skisporten slo gjennom på 1800-talet, brukte ein breie treski med skinn under og ein stav. Gjennom 10.000 år hadde menneske ulike stader i verda gått på ski på denne måten. Ein stad i verda er den gamle skiteknikken framleis levande: Altayfjella i grenseområdet mellom Kina, Kasakhstan, Mongolia og Russland. Skia blir brukt til jakt, fangst og transport. Ein av dei seks kinesarane som nå er i Lom, Ma Liqin, skal syne fram sin skiteknikk og utveksle erfaringar med deltakarane på skifestivalen.

Skifestivalen i Lom held fram heile helga. Skikøyring, skimaking, foredrag og kulturinnslag er blant det som står på programmet.