58 prosent av stemmene har gått til Senterpartiet, 42 prosent har stemt på Ap.

Vi tek atterhald om endringar.