I fjor rekonstruerte skimakar Kjell Bengtsen og handverkar Reidar Marstein ei 1300 år gamal ski, den såkalla Reinheimenskia. Skia vart funnen i Lordalen i Reinheimen, 1700 meter over havet. Ho var 1,72 meter lang og heile 15 cm brei på det breiaste. Det er tidlegare funne ski i Noreg, Sverige og Finland som liknar Reinheimenskia i form, men funnet i Reinheimen var likevel unikt, ettersom det er den einaste skia frå norsk forhistorie der både ski og binding er i behald.

Nå har Kjell Bengtsen laga eit par barneski etter modell av Reinheimenskia. Barnebarnet Ida Haugstulen fekk æra av å prøvekøyre det svært spesielle skiparet for fyrste gong sist veke.

– Eit jælma artig oppdrag, sa karane Reidar Marstein og Kjell Bengsten da dei rekonstruerte Reinheimenskia. Nå har sistnemnda laga barneski etter same modell. Foto: Vigdis Kroken