Trafikkulykker toppar statistikken for brannvesena i Ottadalen