Blir trafikksikre kommunar

foto
Vågå kommune har fått status som trafikksikker kommune. Foto: Arve Danielsen