Vågåsyklisten Tormod Weydahl satsar på å nå verdstoppen

foto