– Det er rett og slett trist. Vegen må få fast dekke.

foto