Skjåk Ap vil arbeide for at kommunen skal bli den fyrste i Oppland som kan tilby fiber til alle fastbuande