Oppdaginga av Jotunfjeldene

foto
– Eg trivst svært godt i Lom og kjem til å vera her mykje i tida framover, fortel biletkunstnar Hanne Åmli. Bildet vart teke for nokre veker sidan, da ho var på Norsk fjellsenter for å førebu utstillinga. Foto: Vigdis Kroken