Ledige parkeringsplassar på Bergom blir lite brukt