Ledige parkeringsplassar på Bergom blir lite brukt

foto