– Det er ikkje enkelt å drive camping under elva

foto
– Det er ikkje enkelt å drive caping under elvenivå, seier ein galgenhumoristisk Jostein Strøm. Skjåkbølgja kan ein skimte i hovudhøgd litt til venstre i bildet. Foto: Hans Erik Kjosbakken