Dei meiner noko må gjerast ved Geidde: – Før eller seinare vil det gå gale her