Statens tilbod: – Ikkje nok for auka sjølvforsyning