Kommunen har snudd - får bli buande på brannstasjonen