Lom løyver 200.000 til restaurering av Bø-stabburet