To kontrollar på to dagar - og fleire vil det bli

foto