Ordførarane er redde for å misse fylkeskommunale midlar til kommunale næringsfond