Det er inga motsetnad mellom næring og arrangement