Snøskred i Vikedalom: Sjå bilde frå skredstaden

foto