Avslutta sommarsamling med felekonsert på tunet

foto