Lokallaget utvidar - vil femne om heile Nord-Gudbrandsdalen