Isak (13) og Helene (19) med klare meiningar om korleis Bismo bør vera