Oversikt over skadepunkter på Kollavegen - større og mindre Foto: Steinar Hov
Ras over Kollavegen ved Gregoskvee i Garmo Foto: Steinar Hov
Rasgrop ovanfor Kollavegen ved Gregoskvee i Garmo Foto: Steinar Hov