Ung styreleiar vil skape liv og røre: Ønskjer innspel frå vagværane