Søre Vikje i Lom får 250.000 kroner frå Kulturminnefondet

foto