Dei vil at Innlandet skal bestå

foto
Innlandet fylke eller Oppland og Hedmark? Kommunedirektøren i Skjåk og administrasjonssjefen i Lom ber kommunestyra «sine» om å gå for at Innlandet fylkeskommune skal bestå. Foto: Fotomontasje/Vigdis Kroken/Terje Randen