Den spesielle flettefurua i tundragjelet

foto
Det skal til eit høgt bygg for å få inn denne stammen, men mange meiner han må takast vare på. Foto: Tom Dahl