– Sjølv om vi installerer solcellepanel, skal vi ikkje bruke uhemma med energi