– Frådeling av huset svekker ikkje ressursgrunnlaget på garden