Oppmodinga kjem frå kappleiksjef Grethe Sjurgard, leiar i Lom spel- og dansarlag Siw Iren Bruøygard, som òg er presseansvarleg - og Kristin Volden Mundhjeld, som både er friviljugansvarleg og HMS-ansvarleg.

Dei sit alle tre i hovudkomiteen for årets Landskappleik i Lom, som blir arrangert i samarbeid med FolkOrg.

I løpet av dei fem dagane Landskappleiken skal gå føre seg, er det venta over 10.000 besøkjande. Over 1.000 skal vera med i dei ulike tevlingane.

Alle desse skal ha mat, dei skal overnatte og i det heile bli teke godt vare på dei døgna dei skal vera i Lom.

Så langt er det over 300 personar som har meldt seg til teneste som friviljuge.

– Men vi må nok ha 400 namn. Vi treng hjelp til alt frå å servere mat til å rigge scene, lage middag eller følgje utøvarar på scena, tappe øl, selja billettar, hjelpe folk på campingen, vera vakt eller andre ting. Oppgåvene er mange, det kjem jo så mykje folk! smiler Kristin Volden Mundhjeld, som har godt håp om at det skal løyse seg.

– Kva får ein «att» for å gjera ein innsats som friviljug?

– Fyrst og fremst ein morosam dugnad, men også invitasjon til dugnadsfest, ein valfri dagsbillett og ein matbillett per vakt. Vi håpar folk kan ta to vakter eller meir, for det vil gje ein gjennomgangsbillett til Landskappleiken og meisterkonserten. Håpet er at også skjåkværar og vagværar kan stille opp, for vi må jo dra lasset saman oppi her, svarar Volden Mundhjeld, som fortel at ho sjølv hadde det svært morosamt da ho stilte som vakt under Landsfestivalen i Vågå i fjor.

Dersom ein kan tenkje seg å vera med på dugnadsinnsatsen, er det berre å registere seg på Landskappleiken si heimeside.

– Men dersom du strevar med det, så er det berre å ta kontakt med meg direkte, ber Volden Mundhjeld.

Kappleiksjef Grethe Sjurgard fortel at det er ynsket om at det skal skje noko i Lom som er den store motivasjonen for å arrangere Landskappleiken. At det er mykje planlegging og arbeid som ligg bak eit så stort arrangement, legg ho ikkje skjul på.

Budsjettet er stort, det blir lagt stor vekt på å handle lokalt, hotellsenger og campinghytter er reservert for lenge sidan og det same er privat overnatting.

– Så fort det blir annonsert eit privat overnattingstilbod, så blir det reservert med ein gong. Det er eigentleg heilt jælma, smiler Siw Iren Bruøygard.