91 år gamle Ragnar Kleiven i Bøverdalen tok på seg påskearbeid i år òg. Det er på ingen måte fyrste gongen han er i arbeid når det er påske. Foto: Ola Ø. Rossehaug

Ragnar (91) har hatt påskearbeid i Leirdalen i over 50 år

Kor mange påsker han har hatt totalt i Leirdalen og Leirvassbu har han ikkje tal på, men 52 av dei har vore på rad. Totalen er høgare. Ragnar Kleiven i Bøverdalen har vore med med på ei rivande utvikling i fjellturismen!