– Det er uaktuelt å sende ungane gåande langs denne vegen