Lom kommune orsakar bruk av politiet sine ressursar