100 hol skal borast for å sjekke grunnforholda for flaumtunnel