Frå og med 21.11. er Fv. 63 Geiranger - Langvatn i Stranda/Skjåk, Møre og Romsdal/Innlandet vinterstengt. Opning er sett til 30.04.2024 kl. 14.00, men kan forandra seg alt etter korleis våren blir.