E6 blir derfor nattestengt kl. 20.00 - 06.00 i perioden 3.-6. oktober.

– Stikkrenna, som har ein diameter på 80 centimeter, er gamal og utslitt. Det hastar med å få den skifta. Den nye stikkrenna vi skal legge, har ein diameter på éin meter for å kunne takle framtidig ekstremnedbør, seier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Vegen må gravast opp, og når renna er på plass att skal vegen asfalterast.

Det er entreprenør Stian Brenden Maskinservice AS som utfører arbeidet som altså vil vare tre netter.

Mellom kl. 20.00 og 06.00 blir det omkøyring på fylkesveg 2566. Her blir det manuell dirigering og ledebil.