Prøveprosjekt med bruk av drone i registrering av villrein