– Det er viktig at Skjåk har tilbod om kontorplass